Brak połącznia ze sterownikiem
Temperatura spalin
Temperatura CO
Temperatura CWU
Temp. podajnika
Temperatura powrotu
Temperatura wewnętrzna
Temperatura zewnętrzna
Temperatura podłogowa
Czas podajnika
Termostat
Przewidywana data zasypu
Pompa CO
Pompa CWU
Pompa cyrkulacyjna
Pompa mieszająca
Pompa podłogowa
Tryb CWU nieaktywny - podłącz czujnik temperatury CWU
Temperatura zadana CO
Temperatura obniżona CO o:
Temperatura CO jest ustawiana automatycznie
Temperatura zadana CWU
Temperatura obniżona CWU o:
Temperatura dzienna:
Temperatura nocna:
Brak lub uszkodzony czujnik podłogowy
Temperatura dzienna:
Temperatura nocna:
Brak lub uszkodzony czujnik wewnętrzny
Aby regulować temperaturę w pomieszczeniu włącz regulator pokojowy
Tryb lato


Proszę czekać...
Algorytm
Czas przedmuchu [sek]:
Czas pomiędzy przedmuchami [min]:
Moc dmuchawy [%]:
Strefa automatycznej regulacji [°C]:
Tryb grzanie i podtrzymanie
Czas ruchu tłoka [sek]:
Algorytm
Min moc kotła:
Max moc kotła:
Moc dmuchawy
Ilość powtórzeń
Dla 8kW:
Dla 12kW:
Dla 16kW:
Dla 20kW:
Dla 25kW:
Dla 30kW:
Regulator temperatury spalin
Regulator temperatury spalin:
Maksymalna temperatura spalin [°C]:
Minimalna moc dmuchawy [%]:
Tryb grzanie
Czas postoju podajnika [sek]:
Czas pracy podajnika [sek]:
Czas postoju podajnika [sek]:
Moc dmuchawy [%]:
Rozpoczęcie grzania:
Tryb podtrzymanie
Czas pracy podajnika [sek]:
Czas postoju podajnika [min]
Czas dopalania węgla [sek]
Krotność podawania
Wyprzedzenie dmuchawy
Czas krótkiej przerwy podajnika [sek]:
Ilość powtórzeń podajnika w podtrzymaniu:
Moc dmuchawy [%]:
Tryb ręczny
Moc dmuchawy [%]:
Parametry kotła
Regulator temperatury kotła:
Regulator temperatury wewnętrznej
Temperatura zadana CO [°C]:
Temperatura obniżona CO [°C]:
Parametry CWU
Tryb pracy CWU:
Priorytet CWU:
Temperatura zadana CWU [°C]:
Temperatura obniżona CWU [°C]:
Inne parametry
Czas pracy podajnika do opróżnienia zasobnika [min]
Bieżący czas pracy podajnika
Ustawienia fabryczne
Przywróć ustawienia fabryczne
Parametry CO
Minimalna temperatura CO [°C]:
Maksymalna temperatura CO [°C]:
Histereza CO [°C]:
Tryb pracy pompy CO dla reg. wew:
Czas pracy pompy CO dla reg. wew. [min]:
Czas postoju pompy CO dla reg. wew. [min]:
Parametry CWU
Funkcja pompy CWU:
Histereza CWU [°C]:
Podbicie temp. CO [°C]:
Temp. zewnętrzna Auto-Lato [°C]
Histereza Auto-Lato [°C]
Wyjście pompy mieszającej
Funkcja pompy mieszającej:
Temp. załączenia pompy mieszającej [°C]:
Niezależna praca pompy mieszającej:
Inne
Typ kotła:
Maksymalna temperatura podajnika [°C]:
Czas wyrzutu paliwa [min]:
Okres rejestracji [sek]:
Algorytm wygaszenia kotła:
Alarm zewnętrzny
Czas opóźnienia [sek]
Inwersja wejścia
Zatrzymanie sterownika
Krzywa grzania
Temperatura CO dla -10 [°C]:
Temperatura CO dla +10 [°C]:
Kalibracja czujników
Offset czujnika temp. podłogowej [°C]:
Offset czujnika temp. wewnętrznej [°C]:
Offset czujnika temp. zewnętrznej [°C]:
Offset czujnika temp. CWU [°C]:
Offset czujnika temp. powrotu [°C]:
Offset czujnika temp. podajnika [°C]:
Offset czujnika temp. CO [°C]:
Offset czujnika temp. spalin [°C]:
Ustawienia ethernet
MAC Address:
Adres IP sterownika:
Maska:
Brama:
User
prawa tylko do odczytu
login:
hasło:
Admin
pełne prawa
login:
hasło:
Zdalne połączenie z serwerem
Połączenie aktywne:
Identyfikator:
Adres IP serwera:
Port serwera:
Data i czas
Czas w sterowniku:
Czas na tym komputerze:
Różnica:


Strona internetowa www.bruli.pl


FAQ - Najczęściej zadawane pytania


Kotły CO - poradnik użytkownika


Oprogramowanie w sterowniku jest w najnowszej wersji.
Dostępna jest nowsza wersja oprogramowania dla sterownika.
Strona WWW w sterowniku jest w najnowszej wersji.
Dostępna jest nowsza wersja strony WWW dla sterownika.
Obsługiwane przeglądarki:
Mozilla Firefox 3.5
Google Chrome 5.0
Opera 10.60
Internet Explorer 8.0
(niezalecana)
bruli.pl:
www:
Dostęp:
Alarmy: